Най-напред да не вредиш.

Цитати от Авъл Корнелий Целз