Не рискувайте живота си без необходимост, докато аз сам не ви дам сигнал.

Цитати от Дуайт Айзенхауер