Нека да вярваме, ако не можем да разберем.

Цитати от Августин