Ние ще постигнем мир, дори ако за това ни се наложи да воюваме.

Цитати от Дуайт Айзенхауер