Никога не позволявайте да бъдете убедени, че някакъв „голям човек“ или някакъв лидер е необходим за спасението на Америка. Когато Америка се състои от един лидер и 148 милиона последователи, това вече няма да е Америка.

Цитати от Дуайт Айзенхауер