Никой не може да обича абсолютно неизвестно нещо.

Цитати от Августин