О, Господи, помогни ми да стана добродетелен, но не веднага.

Цитати от Августин