Подготвяйки се за сражение, винаги откривам, е плановете стават безполезни, обаче планирането остава крайно необходимо.

Цитати от Дуайт Айзенхауер