Политиката е професия сериозна, сложна и – в истинския й смисъл – благородна.

Цитати от Дуайт Айзенхауер