Проблемът с отбраната е: колко далече може да се отиде без да се разрушава отвътре това, което се опитваме да предпазим отвън.

Цитати от Дуайт Айзенхауер