Растежът заради самия растеж е идеологията на раковата клетка.

Цитати от Едуард Аби