Разоръжаването – при взаимна чест и доверие – е императив.

Цитати от Дуайт Айзенхауер