Родината е там, където се чувстваш свободно.

Цитати от Абу ал Фарадж