Ще имаме мир, дори ако трябва да се бием за него.

Цитати от Дуайт Айзенхауер