Стреми се не да разбереш, че си в състояние да вярваш, но да повярваш, че си в състояние да разбереш.

Цитати от Августин