Свободата живее в сърцата, делата и духа на хората и тя всеки ден трябва да бъде добивана и обновявана. В противен случай, като отрязано от живителните му корени цвете, свободата ще изсъхне и загине.

Цитати от Дуайт Айзенхауер