Това, което има значение, не е големината на кучето в битката, а големината на битката в кучето.

Цитати от Дуайт Айзенхауер