В повечето общности не е позволено да се викат „пожар“ в многолюдно събрание. Не трябва ли да се счита сериозно международно нарушения всяването на страх от обща война за постигане на местни политически цели?

Цитати от Дуайт Айзенхауер