Волята ни винаги е свободна, но не винаги е добра.

Цитати от Августин