Войната не урежда нищо.

Цитати от Дуайт Айзенхауер