Запишете всичко още сега, направете филм, намерете свидетели – защото след време, някъде по пътя на историята, някое копеле ще каже, че всичко това въобще не се е случвало.

Цитати от Дуайт Айзенхауер