Земята, както и слънцето, както и въздухът, принадлежат на всеки и на никого.

Цитати от Едуард Аби