Значенията не са предопределени от ситуациите, но ние определяме себе си от значенията, които даваме на ситуациите.

Цитати от Алфред Адлер